Triple P Solutions heeft – op basis van inventiviteit en dossierkennis - aan de basis gestaan van een aantal planologische ontwikkelingen die naderhand – via een bestuurlijk traject, in concrete projecten zijn omgezet. Bij deze een samenvatting van de meest aansprekende:

Vaarverbinding Leidsche Rijn

Het idee herstel vaarverbinding van de Leidsche Rijn met de Catharijnesingel in Utrecht, heeft Maarten Rigter voor het eerst geopperd tijdens een bewoners inspraak avond over de aanpassingen aan de Van Sijpesteijntunnel in 1995. Dit idee is naderhand uitgewerkt in de Initiatiefgroep Bevaarbare Leidsche Rijn, waarbij vooral inwoners uit de wijk Lombok en ondernemers zich hadden aangesloten. Na een jarenlange lobby door middel van inspraak, overlegmomenten met raadsleden, wethouders en ambtenaren, ludieke acties, is in december 2016 besloten de vaarverbinding zo aan te leggen dat er voldoende ruimte is voor bootverkeer. Hierbij wordt uitgegaan van een doorvaarthoogte onder bruggen van minimaal 2,1 meter hoog en een doorvaartbreedte van minimaal 6 meter bij nieuwe bruggen. Ook wil men zo snel mogelijk de Van Sijpesteijntunnel verbreden tot zes meter (tunnelbak is nu vier meter breed).
Trappen langs Catharijnesingel bij muziekcentrum Tivoli-Vredenburg

Via een officieel inspraakmoment richting het College van B&W Utrecht, is het idee gelanceerd om ter hoogte van muziekcentrum Tivoli-Vredenburg-Tivoli, aan de zonnige zuidkant van het gebouw, een brede trap te plaatsen, die ook als zitplaats kan dienen.
Marga Klompébrug

Maarten Rigter heeft tijdens de inspraak Utrecht City Project, Utrecht Centrum Project (de eerdere namen van het project Stationsgebied) het idee gelanceerd, om Marga Klompé met een standbeeld of een brug te vereren, als redder van de Utrechtse singels. Dit idee is naderhand door raadslid Vincent Oldenborg (Leefbaar Utrecht) in de planvorming Stationsgebied ingebracht. Hierna werd de oude Moreelse brug vervangen door de naam Marga Klompébrug.

Als minister van CRM (cultuur) bepaalde ze eind jaren zestig dat de Utrechtse singels rijksmonumenten zijn. Hiermee stak ze een stokje voor het plan om de Stadsbuitengracht volledig te dempen en tot een vierbaans verkeersweg om te bouwen, het plan Feuchtinger uit 1958. Voor bouwer Bredero en projectontwikkelaar Empeo was dit een complicerende factor, want ze hadden toen net de gemeente overtuigd van het plan om Hoog Catharijne te bouwen. De monumentenaanwijzing die onder Klompé is gedaan kon niet verhinderen dat er toch 1700 meter gracht is gedempt. Sinds 1998 wordt deze weer uitgegraven.
Project busbaan door de Utrechtse binnenstad

Niet direct een stuk planologie, maar wel politiek bestuurlijk crisesmanagement. Als D66 bestuurslid Utrecht een belangrijke rol gespeeld, om het busplan van verkeerswethouder Kernkamp door te voeren. Dit nadat binnen hierover grote interne onenigheid was ontstaan, waardoor de positie van de wethouder in gevaar was. Naderhand is de busbaan gerealiseerd.