Partner van het Utrecht Sustainability Institute


Triple P Solutions is partner geworden van het Utrecht Sustainability Institute. De regionale kennis- en innovatiemakelaar op het gebied van verduurzaming van stedelijke gebieden. Aan de wieg van dit instituut stond Jacquelline Cramer, de voormalige minister van milieu en strategisch adviseur bij het instituut. Het USI verbindt regionale kennis met duurzaamheidsambities van overheden, instellingen en bedrijven.

Dit door innovatie- en onderzoeksprojecten op te zetten en de kennis en oplossingen die deze projecten voortbrengen uit te dragen. Een van de speerpunten van het instituut is de circulaire economie, die bij volledige invoering, zal zorgen voor een maatschappelijke revolutie. Nederland is één van de pioniers op het gebied van deze nieuwe manier van produceren en consumeren.
Waterstof: aardgasnet geschikt, productie door zonnepanelen


Het fijnmazige aardgasnet in Nederland blijkt geschikt te zijn voor waterstof. Vanuit de Eemshaven in Groningen kan met de energie van windparken op zee waterstof gemaakt worden. Dat is goedkoper dan het compleet nieuw bouwen van elektriciteitsmasten of het opslaan van elektriciteit in batterijen. Zie: website p-plus
Na 10 jaar onderzoek en ontwikkeling, stellen onderzoekers van de Belgische universiteit KU Leuven met een speciaal zonnepaneel waterstofgas uit vocht in de lucht te kunnen maken.

Een andere hoopvolle en positieve ontwikkeling zijn zonnepanelen die groene waterstof produceren. Na 10 jaar ontwikkeling is het gelukt uit één zonnepaneel tot 250 liter waterstof per dag uit waterdamp te produceren. Twintig van deze waterstof producerende zonnepanelen kunnen een gezin gedurende een jaar van voldoende stroom en warmte voorzien, zie: installatiejournaal.nl


Onderzoekers in Californië hebben het antwoord gevonden in panelen die stroom en waterstof kunnen produceren. Aan de Lawrence Berkeley National Laboratory (LBL) in Californië zijn is een nieuw type zonnecel ontwikkeld. Het is een zogenaamde hybride fotovoltaïsche cel die zowel elektriciteit als waterstof kan produceren. Zonnepanelen met deze cellen kunnen niet afgenomen stroom overdag omzetten in waterstof en opslaan.
Duurzame webshop babyproducten


Wegwerp luiers zijn een product van de laatste decennia, in het verleden waren er alleen wasbare luiers. Het gebruik van wegwerpluiers zorgt voor een groot gebruik aan grondstoffen, vinden steeds meer ouders bezwaarlijk.

De webshop www.mooregreen.nl doet hier wat aan, door het de aankoop van wasbare wegwerpluiers – in een moderne versie – weer mogelijk te maken. Op de site zijn ook andere duurzame baby artikelen te vinden zoals romper verlengertjes en spuugdoekjes.
Ontwikkelingen Plastic Pact en recycling kunststoffen


Brancheorganisatie Holland Bioplastics heeft besloten, het Plastic Pact NL niet te ondertekenen. Het Plastic Pact zoals overeengekomen, heeft als doel de huidige lineaire economie om te zetten in een circulaire economie wat betreft het gebruik en de productie van kunststoffen.
Holland Bioplastics ziet het pact als gemiste kans voor stimulering van een nieuwe generatie bio plastics en alternatieve verwerkingsmethoden, zoals industrieel composteren.

De hoogleraar Peter Rem van de Technische Universiteit Delft, gaf onlangs aan dat grote fabrikanten van kunststoffen welbewust het recyclen van kunststoffen bemoeilijken (bron www.p-plus.nl). Om de eigen omzet te beschermen, worden componenten aan plastics toegevoegd die een kwalitatief hoogwaardig tweede leven van kunststoffen bijna onmogelijk maken. Dit zijn o.a. additieven die schadelijk zijn voor recycling en de plastics degraderen. Dit terwijl er inmiddels een goed retoursysteem functioneert.
Verbod palmolie plantages IndonesiëDe Indonesische president Joko Widodo heeft de aanleg van nieuwe palmolieplantages in het regenwoud voor een periode van 3 jaar verboden. Ook moeten alle bestaande vergunningen voor palmolie worden herzien.

De Indonesische milieugroep Walhi (Friend of the Earch Indonesia) is positief over dit besluit, al had ze liever gezien dat de periode voor 25 jaar had gegolden.

Palmolie zit bijna in alle levensmiddelen, maar is vaak niet nodig. Olijf- zonnebloemolie en raapzaadolie kunnen net als vroeger ook prima voor koekjes e.d. gebruikt worden, naar grootmoeders recept. Daarnaast wordt palmolie ook veelvuldig gebruikt als biobrandstof in auto’s.
Strengere criteria duurzame palmolie


Een aantal grote investeerders in duurzame palmolie, waaronder CALPERS en CERES, hebben aan de ronde tafel voor duurzame palmolie (RSPO) gevraagd de criteria te verscherpen.

Er wordt onder andere verzocht om een verbod op het kappen van bossen met een hoog koolstofgehalte en het vervangen daarvan door palmolie bomen.

Daarnaast, betere procedures om mensenrechten te beschermen op plantages, betere controle op de regels om te voorkomen dat RSPO gecertificeerde bedrijven in opspraak komen. Ook wordt er verzocht te voldoen aan de principes op het gebied van "Free and Fair Labor in Palm Oil Production". Bij het niet voldoen hieraan, zullen de investeerders gedwongen worden om alternatieve verificatie methoden te ontwikkelen.


Mede op basis hiervan heeft de algemene ledenvergadering van de RSPO heeft op 15 november 2018 haar standaard, de "Principles and Criteria", herzien. De aangescherpte standaard stelt strengere eisen aan de palmoliesector: zero-deforestation, zero-peat en zero-exploitation. Dit laatste betreft met name arbeidsomstandigheden en landrechten. Wat betreft zero-deforestation: tot nu toe was volgens de normen alleen zogenaamd High Conservation Value bos beschermt tegen het kappen voor palmolieplantages. Met de nieuwe regels gelden striktere eisen en mag in het algemeen geen bos meer gekapt worden voor palmolie.
Richtlijn Maatschappelijk Verantwoord InkopenDuurzaam inkopen is levert inkoop een essentiële bijdrage aan het MVO-beleid van een organisatie. De internationale richtlijn ISO 20400 geeft het maatschappelijk verantwoord inkoopproces een grote stimulans.


Voordelen zijn: Creëert businesskansen en leidt tot duurzame producten en diensten, geeft input voor het maatschappelijk jaarverslag en de niet-financiële paragraaf, is geschikt voor alle type organisaties, zowel profit als non-profit.
Nieuwe FSC- en ISO normen van kracht in 2018In 2018 worden 2 belangrijke nieuwe normen op certificeringsgebied van kracht, de ISO 9001 en -14001 en de FSC 40-004 V3. Voor de FSC standaard is nog maar 3 maanden tijd! De nieuwe ISO norm moet voor 15 september 2018 geïmplementeerd zijn, de FSC-40-004 V3 uiterlijk 31 maart 2018. Anders verliest een organisatie het certificaat.

Triple P Solutions kan u ondersteunen, om deze certificaten op korte termijn in de bedrijfsvoering te verwerken.


Tenslotte is vanaf 1 maart 2018 de herziene Trademark standaard (logo standaard) FSC-STD-50-001 V2-1 van kracht, wat van invloed is op het gebruik van FSC logo’s.
Biologisch afbreekbaar plastic leidt tot plastic soep
Niet al het biologisch afbreekbare plastic is goed voor het milieu. 150 organisaties hebben gevraagd om het van de markt halen van zogenaamd OXO-degradable plastic, omdat dit leidt tot nog meer plastic soep.

Fabrikanten geven aan dat het materiaal wordt omgezet in onschadelijke kleine deeltjes… Het materiaal desintegreert weliswaar, maar dat komt omdat er metaalzout in verwerkt is.

Dat zorgt ervoor dat het plastic door contact met zuurstof (vandaar oxo) snel uit elkaar valt in minuscule deeltjes. Daardoor zie je het niet meer, maar het is er nog wel, ook in het zeewater. Bij de afbraak van deze oxo degradables ontstaan schadelijke stoffen net zoals bij conventioneel plastic. Geen beste oplossing dus. Ondertekenaars zijn o.a. PepsiCo, Unilever, WWF and Gulf Petrochemicals. Inmiddels heeft Frankrijk het gebruik van dit soort plastics al verboden.
Lezing Voedselvoorziening en migratie
De VVM, Vereniging van Milieuprofessionals, organiseerde onlangs een lezing over het onderwerp Voedselvoorzing en migratie getiteld ‘Sustainable Civilisation’. Deze werd gegeven door Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Een zeer interessante lezing waarin Klaas inging op verbanden tussen migratie en voedselvoorziening met wereldwijde milieuproblemen als landgrabbing, de rol van banken, droogte in Syrië door het oppompen van grondwater als oorzaak van de burgeroorlog de rol multinationals waaronder voedselconcerns.
Nieuwe standaard voor de circulaire economie
In de zomer van 2017 heeft het Britse Standaard Insituut (BSI) de eerste wereldwijde standaard voor de circulaire economie uitgebracht. Bij de ontwikkeling waren een aantal belangrijke organisaties betrokken zoals de Ellen MacArthur Foundation, Tata Steel, University College London, Greater London Authority, Department fort he environment, BAM Construct UK.

De standaard gaat van het basis principe uit dat bij de productontwikkeling ervoor wordt gezorgd dat het afvalproduct zoveel mogelijk hergebruikt wordt, oftewel no waste. Een van de andere belangrijke peilers is het gebruiken, eventueel huren of leasen van producten in plaats van het kopen, zodat producenten zo hoogwaardig mogelijke producten maken.

Voor meer info, zie: 'Circular Economy': an introduction
Succesvolle certificering MVOPeople Planet Prosperity

Na een begeleidingstraject door TPS, heeft Brand Energy & Infrastructure Services in het voorjaar van 2017 het certificaat MVO Prestatieladder niveau 2 behaald. Van harte gefeliciteerd!

Brand streeft ernaar op termijn door te gaan naar de niveaus drie en vier.
ISO 2015 update behaald
In oktober heeft Van Aalsburg Griendhouthandel met behulp van een adviestraject van Triple P Solutions, in een keer de update gehaald naar de ISO 9001 en 14001 2015. Voor de organisatie zijn daarbij een aantal verbeteringen doorgevoerd zoals een stakeholderinventarisatie waarbij de wensen van belangrijke klanten in kaart zijn gebracht. Daarnaast is een risico-inventarisatie doorgevoerd vanuit een nieuwe aanpak gebaseerd op de uitgevoerde activiteiten.

Aan de hand hiervan zijn maatregelen genomen om de risico’s te beheersen. Daarnaast zijn tegelijkertijd kansen geïnventariseerd, die de mogelijkheid geven om de omzet te verhogen of nieuwe markten aan te boren.
Gezondheidscheck woning


Al een tijdje houdt Triple P Solutions zich bezig met gezond wonen en werken, een onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een gezonde omgeving zorgt ervoor dat mensen zich geestelijk en lichamelijk beter voelen, beter slapen etc. In geval van kantoorwerk neemt de productiviteit toe en het ziekteverzuim af. Hiervoor is een nieuw instrument ontwikkeld, de Gezondheidscheck Woning.


Tijdens een ongeveer 2 uur durend onderzoek, wordt op de locatie gekeken naar o.a. ventilatie, straling, schimmels, samenstelling water en het soort bouwmaterialen.

Na de gezondsheidscheck, kunt u kiezen voor een plan van aanpak, waarin gedetailleerde maatregelen worden voorgesteld zoals: een verbeterde ventilatie, het verminderen van straling (DECT, zendmasten in de buurt), het gebruik van verven en bouwmaterialen, aanpak schimmels, plaatsen waterfilters etc. Deze check kan ook in een kantoorsituatie worden toegepast.

Eventueel kunnen de te nemen maatregelen op de kantoorlocatie van Triple P in Utrecht bekeken worden. Zo zijn hier voorzieningen te zien op het gebied van: het afschermen van ruimten tegen een teveel aan straling, het verbeteren van de waterkwaliteit etc. Eventueel kan er advies worden gegeven over het stralingsarm afstellen van de wifirouter, gebruik van de smartphone, het omgaan met de nieuwe slimme energiemeters en het omgaan met stoffen die vaak vrijkomen bij nieuwbouw (zoals formaldehyde gas). Allemaal maatregelen die zorgen voor een verbeterd binnenmilieu.

Kosten
De gezondheidscheck woning wordt u aangeboden voor slechts 95 euro inclusief btw. In de gemeente Utrecht komen hier geen bijkomende kosten bij. Voor hierbuiten geldt: reisuren: € 50,45 per uur incl. btw. Reiskosten per kilometer: € 0.35 incl. btw. Betalingswijze: contant inclusief een factuur. Voor bedrijven gelden aangepaste tarieven. De prijzen hiervoor worden – afhankelijk van de wensen - in overleg van tevoren bepaald en in een contract vastgelegd.
ISO 9001 en 14001 updateVanaf september 2015 wordt de nieuwe wereldwijd geldende normen voor kwaliteits- en milieumanagement van kracht, de ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. Vanuit het midden van het land kan TPS organisaties in het hele land - indien gewenst in company - ondersteunen met het up-to-date brengen van het ISO systeem naar de eisen van 2015.


De update zal zo beperkt mogelijk zijn en duidelijk te begrijpen, vanuit de jarenlange werkervaring die de eigenaar van Triple P Solutions als Lead Auditor ISO heeft opgedaan. Ook wat betreft de kosten kunt u rekenen op een schappelijk tarief, dat van te voren overeengekomen wordt..

Voor meer informatie over: ISO 9001 en 14001
Tweede MVO certificeringstraject gestartOnlangs is Tripe P Solutions, voor het wereldwijd opererende Brand Energy & Infrastructure Services, begonnen met een begeleidings-traject naar de MVO Prestatieladder; de tweede opdracht in deze voor TPS. De eerste opdracht in deze werd uitgevoerd bij Royal Hoitsema Labels, die in een keer door de certificeringsaudit heen kwam.


BRAND wil op dit gebied de ‘lat hoog leggen’ en aantoonbaar naar de buitenwereld maken, wat de inspanningen op MVO gebied inhouden. Voorlopig wordt begonnen met de vestigingen in Nederland, eventueel kan het buitenland daarna volgen.

BRAND is actief in 32 landen en al decennia lang een gerenommeerde partner voor onder meer isolatie, access (steigerbouw, hoogwerkers, hefsteigers), tracing, fireproofing en offshore services. Brand Energy & Infrastructure Services werd in 1961 in Chicago opgericht als isolatiebedrijf. In de jaren 70 en 80 werden de activiteiten uitgebreid met steigerbouw. Door een verdere uitbreiding van het dienstenpakket groeide BRAND in de jaren 90 naar een multidisciplinaire organisatie. Voornamelijk in Noord-Amerika ontwikkelde BRAND zich tot een toonaangevende industriële dienstverlener.

Het laatste decennium is de organisatie sterk gegroeid. In november 2013 volgde de overname van Harsco Infrastructure, één van de divisies van Harsco Corporation. De nieuwe organisatie levert onder meer werkplekken op hoogte, preventief corrosieonderhoud, coaten, isoleren, brandwerend isoleren, fireproofing, mechanical services, ondersteuningen en bekistingen en aanvullende specialistische diensten. Deze services worden voornamelijk geleverd aan klanten in zes belangrijke marktsegmenten: Downstream (raffinage), Upstream (offshore en onshore), Midstream (opslag en transport), energie, industrie en infrastructuur.
BAIV B.V. haalt VCA certificaatBAIV BV
Onlangs heeft een klant van TPS, BAIV B.V. het VCA* certificaat behaald. Het VCA systeem was door TPS ontworpen, en werd beoordeeld door TÜV Nord. De directie van BAIV was hiermee content. Uit de mail van de algemeen directeur I.A. Rigter: ”de lead auditor van TÜV Nederland gaf aan zeer tevreden te zijn over onze methode en veiligheidscultuur. Ik ben uiteraard enorm trots op de geleverde prestatie en dankbaar voor de inspanningen die eenieder heeft gedaan om dit resultaat te bereiken. Wel gaf de auditor de heer Donders aan: binnenkort hebben jullie het certificaat, dan pas begint het echte werk!”
Milieuvergunning aanvraag voor Spoorwegmuseum


Spoorwegmuseum Het Nederlands spoorwegmuseum wil in Venlo in een spoorwegwerkplaats een aantal wagons gaan restaureren. Inmiddels is gebleken dat hiervoor een milieuvergunning nodig is.TPS is begonnen een dergelijke vergunning aan te vragen via het digitale Omgevingsloket Online (OLO). In het verleden heeft het bedrijf hier veel ervaring mee opgedaan, en kent de ingangen aangaande het Besluit Algemene Inrichtingen Milieubeheer (BARIM) goed, inclusief overleg met het bevoegd gezag aangaande voorschriften en voorwaarden. Hierbij is altijd het streven geweest, te komen tot een adequate milieuvergunning tegen zo laag mogelijke kosten, waarbij onnodige voorschriften worden voorkomen.
Stralingsarm huis te koopAureliahof 41zuidzijde Utrecht - Stralingsarm huis te koop
In Utrecht is vanaf 25 maart een van de weinige stralingsarme woonhuizen in Nederland in de verkoop gegaan. Naast tal van aanpassingen op het gebied van duurzaam bouwen, zijn er ook technische maatregelen genomen om de belasting - die ontstaat door elektriciteitskabels, WIFI, DECT en zendmasten - zo klein mogelijk te maken.

Voor info over de locatie, neem contact op via de contactpagina van deze site.
Minder kap in FSC percelenMinder kap in FSC percelen
Door het gebruik van andere houtsoorten, wil FSC komen tot een verminderde kap in FSC percelen. Hiertoe is door Het LKTS consortium waar o.a. de houtbedrijven Van Dam, Dekker, Precious Woods en Wijma deel uitmaken, een onderzoek gestart.

Standaard wordt bij het kappen van bos volgens de FSC regels, een bosgebied verdeeld in 30 percelen waarbij per perceel slechts 2 bomen verwijderd mogen worden. Daarna gaat het perceel weer dicht om te herstellen.
Om voldoende hout te hebben van gewilde soorten als Merbau, Meranti, Azobé, moeten er veel percelen gekapt worden. Het gebruik van minder bekende houtsoorten in percelen, die dezelfde eigenschappen hebben, zal het aantal percelen dat gekapt wordt, terugbrengen.
Nieuwe website emvmeting.nuNieuwe website emvmeting.nu
Voor de activiteit straling meten, die al weer enige tijd door Triple P Solutions wordt uitgevoerd in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, is een website online gegaan, www.emvmeting.nu

Hierop valt naast gedetailleerde info over de meting en rapportage, veel meer te lezen over de problematiek zoals wetenschappelijk onderzoek, wet- en regelgeving en specifiek nieuws.


Tevens wordt aandacht besteed aan ervaringen van mensen met overmatige straling. De site zal de komende tijd uitgebreid worden.PEFC adviesPEFC Logo
De heer Rigter is al weer enige tijd actief als PEFC auditor voor SGS SSC, het tweede belangrijke keurmerk voor hout uit duurzame bossen en gecontroleerde bronnen.

Op basis daarvan is nu voldoende kennis aanwezig, om ook de begeleiding naar een PEFC-certificaat te verzorgen.Advies over erfenissen, testamentenCirculair ondernemen levert veel geld op!
Op verzoek van klanten, heeft Triple P Solutions de laatste tijd het advies over een het op een juiste manier uitvoeren van testamenten en het opstellen daarvan, opgepakt. Dit op basis van het feit, dat de oprichter van het bedrijf in het verleden ook rechten heeft gestudeerd. Inmiddels is er ook kennis in huis, van testamenten gebaseerd op het Engelse recht.
Circulair ondernemen levert veel geld op!Circulair ondernemen levert veel geld op!
Overstappen op een circulaire economie kan Nederland per jaar ruim € 7 miljard en 50.000 nieuwe banen opleveren (bron: TNO rapport juni 2013). Dit biedt mooie kansen voor ondernemers. Daarvoor moeten zij vaak wel hun Business model ingrijpend aanpassen (bron Rabobank Utrecht 7-04-'14). De verdiensten kunnen nog toenemen, indien de overheid de belasting van arbeid naar grondstoffen verschuift. Dit geeft tevens een sterke impuls aan zowel werkgelegenheid als het ontwerpen van echt duurzame goederen.Nieuwe activiteit: CO2-Prestatieladder


CO2-prestatieladder Samen zorgen voor minder CO2


TP Solutions voert vanaf mei de begeleiding uit voor weer een nieuw managementsysteem: de CO2- Prestatieladder. Deze is bedoeld om de CO2- uitstoot van organisaties te verminderen. De grootste voordelen zijn fictieve kortingen bij aanbestedingen zoals bij Prorail en RWS; het in kaart brengen van de eigen CO2-uitstoot (o.a. wagenpark) en op basis hiervan maatregelen nemen om deze te verminderen. Voor meer info: zie www.skao.nlMVO: Royal Hoitsema Labels op shirts FC Groningen


Energy Valley Topclub
Etikettenproducent Royal Hoitsema Labels (RHL), klant van Triple P Solutions, heeft een eervolle vermelding gekregen achterop de shirts van FC Groningen. RHL ontvangt deze prijs van de CleanCampagne, omdat zij op succesvolle wijze duurzaamheid een plek heeft weten te geven in haar hele bedrijfsvoering.
Royal Hoitsema Labels is een internationaal opererende producent van onder andere etiketten en wikkels voor verpakkingen van voornamelijk bier, tabak en zuivelproducten. Het bedrijf krijgt de naamsvermelding omdat zij veel maatregelen heeft genomen om haar bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk in te richten.

Zo is onder meer geïnvesteerd in een nieuw ketelhuis. Dit heeft ervoor gezorgd dat het energieverbruik drastisch is gedaald. Daarnaast is een nieuwe afvalinstallatie aangeschaft. Afval kan nu gescheiden worden ingezameld en beter worden hergebruikt. Het energiezuinige verlichtingssysteem zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing (55%) en CO₂-reductie (ca. 82.000 kg/jaar). Een en ander is uitgebreid gerapporteerd in een duurzaamheidsrapportage.

De CleanCampagne stimuleert het MKB hun bedrijf te verduurzamen. Deelnemende bedrijven krijgen actieve ondersteuning van een 'Clean Coach', onder meer met advies over energie- en kostenbesparing. Bij succesvolle inspanning kan het bedrijf via de bij de CleanCampagne aangesloten sportclubs FC Groningen, GasTerra Flames, NIC en Lycurgus, in aanmerking komen voor gratis publiciteit.


FSC Partner event 2014


FSC Partner event 2014


Op 30 januari is het FSC partnerevenement gehouden, bedoeld voor alle partners die FSC financieel ondersteunen. Tijdens het evenement werd o.a. info gegeven over 'the Borneo Initiative' en werd de FSC ketenaward uitgereikt aan 100 Hoog. Dit Rotterdamse woningbouwproject werd door de aanwezige FSC Partners uit drie genomineerden gekozen tot winnaar. De bij dit project betrokkenen zijn: Port Au Vin, Klunder Architecten, Houthandel van Dam Bunnik, Pontmeyer, Leegwater Houtbereiding en BAM Woningbouw Rotterdam.STTC launch


European Sustainable Tropical Timber Coalition (EU STTC)

Op 6 november ging de European Sustainable Tropical Timber Coalition (EU STTC) officieel van start. Een internationale coalitie van bedrijven en overheden zal zich in gaan zetten om de inkoop en het gebruik van legaal en duurzaam geproduceerd hout wereldwijd te stimuleren.

Bij het initiatief zijn o.a betrokken: FSC International, ICLEI, IDH, Gemeente Amsterdam, Leicester City Council, NEPCON, ClientEarch, Kingfisher, ALEA, European Forest Institute, Praxis, Heijmans, Houthandel Wijma en BAM. De EU STTC heeft als doel binnen twee jaar tijd de Europese consumptie van tropisch hardhout met een duurzaamheidskeurmerk met 30% te verhogen. Daarbij wordt gestreefd naar het duurzaam beheer van 10 miljoen hectare tropisch bos in 2015. Triple P Solutions heeft op basis van ruime werkervaring op dit gebied, een aanbod gedaan om deze organisaties te ondersteunen bij de implementatie van deze doelstelling.Noordhoff Uitgevers nu
FSC® gecertificeerd
Met taartjes voorzien van het FSC logo, heeft Noordhoff Uitgevers - de grootste uitgever van schoolboeken in ons land en ook de welbekende Bosatlas - onlangs gevierd dat het FSC certificaat is behaald. Dit met ondersteuning van Triple P Solutions en de interne duurzaamheidswerkgroep.

Al in 2011 hebben de drukkerijen van Noordhoff Uitgevers opdracht gekregen alleen op FSC-papier te drukken. En nu gaat Noordhoff een stap verder: de hele productketen is FSC gecertificeerd; van de leverancier van papier tot en met de uitgeverij. Met ingang van oktober 2013 zal het FSC-logo met het licentienummer op de nieuwe producten worden geplaatst.

Meer lezen: NIEUWSRHL behaalt de MVO Prestatieladder


Foto links afkomstig van www.martinvanvelzen.nl. Logo rechts van de zg. 'MVO-Prestatieladder'. Illustratie afkomstig van http://www.hr.com/


Na een uitgebreid adviestraject verzorgd door TP Solutions, is Royal Hoitsema Labels in juni gecertificeerd voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, door middel van de MVO Prestatieladder niveau 3. Voor het traject zijn met behulp van een stagiaire sjablonen ontwikkelt, om deze norm makkelijk toe te passen.

Royal Hoitsema Labels (RHL) bedrukt al 350 jaar papieren labels in Groningen, onder andere de etiketten van de Heineken bierflessen. Voor deze activiteit is RHL de trotse eigenaar van het predicaat Koninklijk.

Door middel van de onafhankelijke controle van de certificerende instantie SGS SSC, maakt RHL aantoonbaar naar derde partijen, dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen werkelijk serieus neemt en deze in de praktijk toepast.Auto op 'Groengas'


Foto Wim IJzendoorn, april 2013


Op maandag 8 april 2013 was de eigenaar van Triple P Solutions te gast bij een netwerkavond van de Business Club Leidsche Rijn, die in het teken stond van duurzame mobiliteit. Hij mocht onder andere een proefrit maken in een duurzame auto, het werd een groengas auto.
Groengas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval en resten groente en fruit en heeft door bewerkingen dezelfde eigenschappen en kwaliteit als aardgas. Naast de gasvormige variant (CNG) is er de vloeibare variant (LNG) met dezelfde eigenschappen als LPG. Hierop kunnen zelfs vrachtwagens rijden.
Bij een groot aantal kilometers per jaar is het rijden op groengas uiteindelijk goedkoper dan rijden het rijden op benzine of diesel. Dit vooral door de lage gasprijs. Ook komt het het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf ten goede. Voor meer info zie: http://groengas.nl/ en http://groengasmobiel.nl/.Met TP Solutions naar FSC certificering & de EUTRDrie voorbeelden van FSC logo's
Enige voorbeelden van FSC logo's: rechts een eerdere versie van het logo, toen nog gesproken werd over 'Mixed sources', in het midden een zogenaamd promotioneel logo, eigendom van Bouwcenter Nelemans en links een productlabel dat niet mag worden gebruikt omdat de licence code niet is ingevuld.

Eind februari 2013 behaalde het bedrijf Multiwal BV, een fabrikant van mobiele scheidingswanden met vestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland, in een keer het FSC certificaat. Het hele traject heeft niet meer dan 3 maanden gekost.

Het succesvolle en snelle traject, had zeker te maken met kennis die Triple P Solutions (TP Solutions) in huis heeft. De Lead Auditor FSC - Maarten Rigter van TP Solutions - zet deze nu in ten behoeve van het advieswerk op dit gebied. Een uitzondering, omdat de meeste FSC adviseurs niet werkzaam zijn als FSC-auditor. Inmiddels zijn er meerdere bedrijven, waar ook een dermate voorspoedig FSC-certificering traject is doorgevoerd.

Het FSC certificaat kan er tevens voor zorgen, dat uw organisatie voldoet aan de eisen van de EUTR (EU Timber Regulation), Verordening EU Nr. 995/2010: de zg. Europese Houtverordening, voorschriften voor marktpartijen die zich met hout en houtproducten bezig houden. Deze regeling verbiedt het op de markt brengen van illegaal geoogst hout of houtproducten gemaakt uit dergelijk materiaal met ingang van 3 maart 2013. Het hout kan zowel van binnen als van buiten de EU komen. Meer informatie over deze verordening kunt u vinden via de site van de Europese Commissie.Springtij festival; circulaire economie


Logo Springtij Festival, bron htt://springtijfestival.nl

Maarten Rigter van Triple P Solutions was aanwezig gedurende de volledige 4 dagen van het Springtij Festival in september 2012. Tijdens de conferentie was er volop aandacht voor de Circulaire Economie, een veelbelovend concept waarbij de huidige economie wordt omgebouwd naar een economie waarin geen afval meer zal zijn en alle restproducten zullen worden hergebruikt. Dit vereist een complete re-engineering van industriële processen en zal leiden tot een ander productiesysteem met veel nieuwe producten. Een systeem - indien goed en snel ingevoerd - dat Nederland weer koploper kan maken op het gebied van Duurzaamheid!
Maarten Rigter sprak hier o.a. met Günther Pauli, een van de vooraanstaande leden van de beweging die deze economie wil verwezenlijken, en was aanwezig bij een workshop over dit onderwerp gegeven door de Ellen MacArthur Foundation. Inmiddels heeft zijn bedrijf veel kennis over dit concept ontwikkeld. Meer hierover later deze week op het Engelstalige deel van deze website. Indien uw organisatie interesse heeft interne processen klaar te maken voor de Circulaire Economie, kunt u contact opnemen.'Het sluiten van de kringloop'


Afbeelding links afkomstig van http://www.circle-economy.com/. Bron afbeelding rechts: http://geschiedenis24.nl

Op 14 en 15 november 2012 werd de conferentie 'Closing the Loop' gehouden over de circulaire economie. De locatie was het 'Inntel Hotel' te Zaandam. Maarten Rigter was hier als deelnemer aanwezig.

De conferentie is georganiseerd door Circle Economy, samen met onder meer P-Plus en MVO Nederland organiseerden deze conferentie. Robert-Jan Ogtrop, oprichter van Circle Economy, deed de kick-off meeting met een inspirerende rede.

De eerste dag van de conferentie was gericht op het integreren van duurzaamheid en gesloten kringloop-systemen in organisatie-modellen. Op de tweede dag legde men zich vooral toe op mode, textielindustrie en afval-management.

Meer lezen: Engelstalige samenvatting openingsspeech Robert Jan Ogtrop: deel I en deel IITriple P Solutions partner van FSC Nederland


2012-5.png: foto van het moment in juni 2012 waarop het partnerschap van Triple P Solutions met FSC Nederland officieel werd. Deze foto stond in 2012 op de pagina "Triple P Solutions partner van FSC Nederland", op website van deze organisatie, http://www.fsc.nl/nieuws/triple-p-solutions-partner. Het Adviesbureau Triple P Solutions is sinds juni 2012 partner van FSC Nederland. Het bureau dat voorziet in duurzame oplossingen op het gebied van FSC, ISO, MVO prestatieladder, duurzaam inkopen en gezondheid is de 14e FSC partner in de categorie consultancy en de 321e partner binnen het FSC netwerk.

"Er zijn verschillende redenen waarom ik graag partner wil worden van FSC Nederland", vertelt Maarten Rigter, directeur van Triple P Solutions.

"Via het partnerschap wil ik namelijk graag het werk van FSC Nederland ondersteunen, omdat FSC in mijn ogen het beste keurmerk is om natuurlijke bossen te beschermen."Compensatie afschaffing kilometervergoeding


2012-4.png: foto van Bas Roufs van een electrische auto dat wordt opgeladen bij de oplaadpaal aan de hoek  van de Van Humboldtstraat en de Willem van Noortplein, te Utrecht, mei 2012. Het kabinet heeft besloten de belastingvrije kilometervergoeding voor woon-werkverkeer te schrappen. Dit kan honderden tot duizenden euro's per jaar schelen (De Telegraaf, 28 april 2012).

Een mobiliteitsonderzoek door Triple P Solutions in het kader van een mobiliteitsscan, kan het financiële verlies compenseren. Dit door te kijken welke andere vormen van mobiliteit goedkoper zijn (startonderzoek kleine mobiliteitsvoucher), en deze vormen in te voeren in organisaties.(implementatieonderzoek grote voucher). Zowel het milieu als de portemonnee van de werknemer zijn hiermee gediend.Aan de slag,
met de 'Mobiliteitsvoucher'


Bron http://www.agentschapnl.nl

Het Ministerie van Infrastructuur, Wonen en Milieu (I&M) heeft het programma 'Mobiliteitsvouchers' verlengd tot 20 december 2012. Het budget van het programma is met 2,5 miljoen opgehoogd van 5,5 miljoen naar 8 miljoen Euro. Voor het beschikbare budget geldt op is op.

Sinds 26 april 2011 staat Triple P Solutions op de lijst van de zg. 'mobiliteitssondernemingen' - na een screening door het Ministerie van I&M. Het Ministerie van Infrastructuur, Wonen en Milieu (I&M) heeft het programma Mobiliteitsvouchers verlengd tot 20 december 2012. Dit betekent dat alle aanvragen die na 1 december 2011 zijn ingediend alsnog in behandeling worden genomen. Het budget van het programma is met 2,5 miljoen opgehoogd van 5,5 miljoen naar 8 miljoen Euro. Voor het beschikbare budget geldt op is op.

Maarten Rigter is door het Agentschap NL erkend om deze regeling uit te voeren.

Slim werken en slim reizen, gewoon doen!
Bent u een werkgever en heeft u 25 tot maximaal 250 medewerkers? Dan kunt u gratis laten onderzoeken hoe uw medewerkers slimmer kunnen reizen en werken. U kunt hiervoor een kleine mobiliteitsvoucher aanvragen. Met deze voucher betaalt u een adviseur die een mobiliteitsscan maakt.

U kunt met een grote voucher ook een vergoeding krijgen (maximaal 2/3 van de kosten met een maximum van 4.500 Euro) voor advies bij de implementatie van de geadviseerde maatregelen. Met grote vouchers afgegeven na 1 december 2011 is het ook mogelijk subsidie te krijgen voor de kosten die nodig zijn bij de invoering van de geadviseerde maatregelen uit de mobiliteitsscan. Bijvoorbeeld: de kosten die gemaakt worden voor een probeerpool voor e-bikes of kosten die nodig zijn voor deelname aan de campagne rij 2 op 5. De kosten moeten wel daadwerkelijk zijn geadviseerd in de reeds uitgevoerde mobiliteitsscan.

Met slim reizen en slim werken is meer te behalen dan alleen winst. U kunt:

  • reiskosten verminderen
  • productiviteit verhogen
  • parkeerproblematiek rond uw bedrijf verkleinen
  • de werk-prive balans van uw medewerkers verbeterenBrief van 26 april 2011 van het 'Agentschap NL' (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) met de erkenning van Maarten Rigter als 'Adviseur MKB-voucher'.

Machtiging Agentschap NL uitvoeren mobiliteitsvouchersWebsite
gelanceerd


2012-2.png: Huidig logo van Triple P Solutions, zoals ontworpen door dhr. Armin Mnatsian, eigenaar van Acreacom, http://acreacom.nl/.

Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe, frisse website, die bij deze gelanceerd wordt.'FSC Persoonscertificaat'


2012-1: FSC Persoonscertificaat, uitgereikt aan Maarten Rigter door SGS op 27 januari 2013.

Na een jaar studie heeft Maarten Rigter op 16 januari 2012 de opleiding FSC Lead Assessor - Chain of Custody afgerond: met goed gevolg.

De studie bestond uit o.a. een seminar in Zürich.

Ook praktijkgerichte audits onder begeleiding maakten deel uit van het programma.

Het certificaat is op 20 januari 2012 afgegeven.FSC 'Chain of Custody'


2011-2: Grafische voorstelling van de 'chain of custody', afkomtig van http://jensenleisurefurniture.com/fsc-certified-wood In het kader van de zg. FSC Chain of Custody wordt het hout in de hele cyclus gevolgd: van de kap in het gecertificeerde bos tot aan het eindproduct bij de detailhandelaar. Die Chain of Custody speelt een essentiele rol in het voorkomen van vervuiling van de houtketen, dat wil zeggen: er wordt tegengegaan dat niet-duurzaam geproduceerd hout het FSC logo gaat dragen.Van RE & Q Consulting naar Triple P Solutions (II)


2011-1.png: Huidig logo van Triple P Solutions, zoals ontworpen door dhr. Armin Mnatsian, eigenaar van Acreacom, http://acreacom.nl/. Gaandeweg verschoof de nadruk steeds meer naar milieuverantwoord en rendabel ondernemerschap: vanuit het adagium People, Planet, Profit. Daarom is in 2011 de naam van het bedrijf veranderd in Triple P Solutions.Van RE & Q Consulting naar Triple P Solutions (I)


Het oude logo In 2010 heette het bedrijf RE & Q Consulting.Bevoegd tot audit
'MVO Prestatieladder'Certificaat MVO Prestatieladder Maarten Rigter, uitgereikt door 'Bureau Veritas Training Benelux', dd. 11 november 2010 De MVO Prestatieladder is een certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Vanuit deze norm kunt u, vanuit uw maatschappelijke betrokkenheid, duurzame ontwikkeling in en vanuit uw bedrijf concreet, objectief en aantoonbaar maken. De MVO Prestatieladder concretiseert het concept People, Planet and Profit in hanteerbare eisen.

Een geslaagde audit in het kader van deze norm levert het MVO Prestatieladder certificaat op: een bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarin worden eisen en verwachtingen van betrokkenen (stakeholders) verwerkt. De eisen van de overheid als stakeholder, zijn verwerkt in de 'Criteria duurzaam inkopen'

Sinds 11 november 2010 is Maarten Rigter bevoegd dergelijke audits uit te voeren (zie afbeelding hiernaast). Tevens kan hij een adviestraject naar een dergelijk certificaat verzorgen.