Consortium Gasunie, Groningen Seaports, Shell, start grootste groene waterstofproject EuropaDe planvorming is gestart van het project NortH2: de productie van groene waterstof, die met behulp van stroom door een megawindpark op zee wordt opgewekt, tot 3 gigawatt in 2030. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van het klimaatakkoord.

De ambitie is door te groeien tot 10 Gigawatt in 2040. Dit is omgerekend het elektriciteitsgebruik van ongeveer 12 miljoen Nederlandse huishoudens.


De groene waterstofproductie zal in dat jaar oplopen tot 800.000 ton, oorspronkelijk in de Eemshaven, later ook op zee. Het project wordt gesteund door de Provincie Groningen en kijkt momenteel naar nieuwe partners.

Met dit project, wordt de aardgasstructuur van Gasunie, die momenteel vooral wordt gebrukt voor aardgas en groen gas, gebruikt voor opslag en transport van waterstof.
Convenant verbindt natuurversterking met windenergie op Noordzee


O.a. de partijen Tennet, Eneco, Van Oord, Natuur & Milieu en De Stichting Noordzee, hebben het Convenant ‘De Rijke Noordzee’ gesloten. Dit met het doel”: een gezonde Noordzee, bron van duurzame energie, met een rijke natuur. Windparken als kraamkamers voor de onderwaternatuur.

Bestaande en nieuwe windparken, zullen worden gecombineerd met natuurversterkingsprojecten zoals het installeren van kunstmatige riffen, het ter beschikking stellen van schepen, en het uitvoeren of mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek.


Hiervan zullen o.a. platte oesters, koudwaterkoraal, blauwe mosselen en zandkokerwormen van profiteren. De Nationale Postcode Loterij zet zich ook in duurzaamheidsdoelen. Dit fonds steund De Rijke Noordzee met een bijdrage van ruim € 8 miljoen uit het Droomfonds.
Partner van het Utrecht Sustainability Institute


Triple P Solutions is partner geworden van het Utrecht Sustainability Institute. De regionale kennis- en innovatiemakelaar op het gebied van verduurzaming van stedelijke gebieden. Aan de wieg van dit instituut stond Jacquelline Cramer, de voormalige minister van milieu en strategisch adviseur bij het instituut. Het USI verbindt regionale kennis met duurzaamheidsambities van overheden, instellingen en bedrijven.

Dit door innovatie- en onderzoeksprojecten op te zetten en de kennis en oplossingen die deze projecten voortbrengen uit te dragen. Een van de speerpunten van het instituut is de circulaire economie, die bij volledige invoering, zal zorgen voor een maatschappelijke revolutie. Nederland is één van de pioniers op het gebied van deze nieuwe manier van produceren en consumeren.
nieuws

Voor meer nieuws:


zie de pagina nieuwsAlgemene info Triple P Solutions,
partners, diensten


Logo Triple P Solutions is een bureau voor managementsystemen en MVO. Als partner en adviseur kunnen wij u concreet van dienst zijn op onder andere de gebieden:  ISO 9001, ISO 14001, FSC en  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), inclusief de MVO Prestatieladder.

Een van de activiteiten is het bedrijven en organisaties behulpzaam zijn met het verkrijgen van certificaten op deze gebieden. Hierbij staat economisch rendement voorop.
Verder adviseert Triple P Solutions u graag ten aanzien van andere aandachtsgebieden zoals: duurzaam inkopen, gezond werken, organisatie & bestuur, milieuadvies en interim management, zoals uitgewerkt op deze website.

Een specialisatie is het ontwerpen, implementeren en verbeteren van milieu- en kwaliteitszorgsystemen.  Hierbij wordt vaak ‘in-company’ gewerkt oftewel…  een adviseur werkt samen met uw medewerkers aan het zorgsysteem. Deze adviseur is een ervaren kracht, wat zorgt voor een snelle doorlooptijd van de werkzaamheden. Tevens zorgt deze persoonlijke aanpak, waarbij de klant zoveel mogelijk invloed heeft op het eindresultaat, voor hoogwaardige op maat gesneden systemen. Verder geldt, afspraak is afspraak.

Naast managementadvies verzorgd Triple P Solutions twee andere activiteiten: het meten van straling,
zie: www.emvmeting.nu en het controleren van het binnenmilieu in woningen en bedrijven,PartnersAchilles verbindt de wond van Patrocles. Afbeelding op een Griekse vaas. Foto 'oedipusphinx' op Flickr.com

Triple P Solutions werkt samen met verschillende partners binnen en buiten Nederland. Hierdoor is het mogelijk:

 • meer capaciteit in te zetten
 • meer disciplines bij projecten in te schakelen
 • grotere projecten uit te voeren

Door deze combinatie is Triple P Solutions multi-inzetbaar voor grotere en kleinere organisaties.


Logo Happy Planet Professionals
Triple P Solutions is aangesloten bij Happy Planet Professionals. Een netwerk van maatschappelijk bewuste zelfstandige professionals, professionals die zich willen inzetten om hun positieve impact op de maatschappij te maximaliseren en de negatieve impact te minimaliseren. Hierbij richten zij zich op integriteit en transparantie, mensen- en dierenwelzijn en klimaat, natuur en milieu.


De persoon achter Triple P Solutions is Maarten Rigter.Over Maarten I. Rigter


Pasfoto Maarten Rigter gemaakt in 2011 of 2012 Maarten Rigter is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn studie Rechten waren de bijvakken vooral gericht op bestuur, management, milieurecht en milieukunde. In 1997 heeft hij een Masters Environmental Management gedaan: aan de Universiteit van Trier, Duitsland en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Momenteel is hij werkzaam als consultant en auditor in, onder meer, de hierboven genoemde aandachtsgebieden.

Op LinkedIn is meer informatie beschikbaar als u de korte profielnaam 'Maarten Rigter' invoert in het zoekvenster.

Testimonials


Noordhoff Uitgevers
Noordhoff Uitgevers is door Maarten Rigter professioneel geholpen om in een zeer kort tijdsbestek te worden voorbereid op de FSC audit. Door zijn kennis en ervaring op gebied van audits en begeleidingen, zijn we als organisatie met vlag en wimpel geslaagd voor de FSC certificering. Mark Romaya, Group Senior Buyer Noordhoff Uitgevers.

Royal Hoitsema Labels
Maarten Rigter heeft Royal Hoitsema Labels op een zeer kundige en professionele wijze geholpen om te slagen voor de MVO Prestatieladder niveau 3 certificering. Maarten is makkelijk in de omgang, ter zake deskundig en kan "taaie kost" eenvoudig vertalen naar concrete acties. Daarnaast kijkt Maarten achterom of iedereen hem blijvend kan volgen. Een bijzonder plezierige eigenschap! Namens Royal Hoitsema Labels draag ik Maarten Rigter dan ook graag voor bij volgende opdrachtgevers. J.H.C. Goedhart Human Resource manager Royal Hoitsema LabelsISO certificering


Logo ontleend aan de website van ISO te Genève
ISO 9001 is een wereldwijd gehanteerde standaard voor kwaliteitsmanagement. Hieruit is de ISO 14001 voor milieu
management voortgekomen.


Als het gaat om het verlenen van certificaten voor beide standaarden is Maarten Rigter bevoegd:

 • audits uit te voeren bij bedrijven of instellingen
 • adviezen af te geven aan certificerende instellingen

Meer lezen: ISOFSC certificering


FSC Logo
Bent u een houtbedrijf of bijvoorbeeld een drukkerij die FSC gecertificeerd wil worden? Wilt u dit keurmerk gebruiken en FSC-gecertificeerde producten verwerken en /of verhandelen? Een certificaat van het Forest Stewardship Council is de oplossing.

In deze is een audit door een onafhankelijke certificeringsinstelling noodzakelijk.


Als het gaat om het verlenen van certificaten voor beide standaarden is Maarten Rigter bevoegd:

 • audits uit te voeren bij bedrijven of instellingen
 • adviezen af te geven aan certificerende instellingen

Meer lezen: FSCStraling meten


Meetinstrument. Bron: http://www.vitalitools.nl/ Al sinds enige tijd is Triple P Solutions bezig met het meten en analyseren van hoogfrequente- en laagfrequente elektromagnetische straling (DECT, GSM, 3G, 4G, Wifi, trafohuisjes, elektriciteitskabels, hoogspanningskabels) op werkplekken en in huizen. Dit in het kader van het toenemend aantal elektro sensitieve personen, die op hun werk of thuis lichamelijke klachten krijgen door de groeiende belasting aan straling. Na de meting volgt een plan van aanpak met concrete maatregelen om de stralingsbelasting te verminderen.

Zie hiervoor: emvmeting.nuDuurzaam inkopen


Afbeelding ingekocht bij Istock Photo, http://www.istockphoto.com/ Volgens Rijksoverheid.nl kopen rijk, gemeente, provincies en waterschappen samen voor ruim 50 miljard Euro per jaar in. Door dit bedrag duurzaam te besteden, stimuleert de overheid de markt voor duurzame producten en diensten. Inkopers houden rekening met het milieu en de sociale omstandigheden bij het leveren van producten en diensten. Wat “duurzaam inkopen” precies inhoudt, geeft de overheid aan in criteria.

Triple P Solutions kan u adviseren in deze lucratieve markt. Het bedrijf kan u ook ondersteunen op het gebied van leveranciers-beoordelingen, toegespitst op duurzaamheid.

Meer lezen: leveranciersaudits & duurzaam inkopenProjectmanagement


Zandloper. Afbeelding ontleend aan Afbeelding afkomstig uit Wikipedia, trefwoord 'zandloper' of 'hourglass'. Foto S. Sepp in Wikimedia Commons. Licentie: Creative Commons, Attribution-Share Alike 3.0 Unported Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het gaat met name over het organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en voltooien. Wij kunnen u o.a. ondersteunen door het leveren van vakbekwame personen voor specifieke aandachtsgebieden. Belangrijke aandachtsgebieden zijn:

 • projectleiding
 • directievoering
 • kwaliteitstoezicht
 • normering


Omdat projecten begrensd zijn qua tijd en middelen, is een optimale projectbeheersing van groot belang.

Meer lezen: Uw project van start tot finishOrganisatie & bestuur


Maarten Rigter heeft ervaring met het geven van bestuurlijke adviezen aan overheden.Tevens kan hij - vanuit een bedrijfskundige achtergrond - ervoor zorgen dat uw organisatie efficiënter en kostenbesparender gaat werken.

Hier kan Lean Management deel van uitmaken, inclusief de overgang van de Green- naar Black Belt. Ook de instrumenten die de ISO normering leveren, kunnen worden toegepast.

Meer lezen: Bestuur & organisatie verbeterenInterim management om totaal te ontzorgen


Afbeelding ontleend aan 'Mister Tee' op Flickr.com; licentie: Creative Commons, CC BY 2.0 Triple P Solutions kan tijdelijke managers leveren:
om de leiding van een afdeling of een organisatie op zich te nemen. Dit o.a. bij reorganisaties of langdurige ziekte.

Maar ook in het kader van overname van het KAM-management (kwaliteit, arbo, milieu).

Dit kan van belang zijn, indien door bezuinigingen een full time KAM-manager of KAM-medewerker niet meer te handhaven is.

Verder valt te denken aan inzet in projecten en extra hulp in een periode waarin meer moet worden gedaan dan normaal.

Meer lezen: De 'Interim'Overige diensten


Foto van 'ednl' op flickr.com, 26 april 2011, Austerlitz, provincie Utrecht; licentie Creative Commons Attribution 2.0 Overige diensten hebben onder meer betrekking op monumenten, zoals militair erfgoed, de bijbehorende ruimtelijke ordening, lessen en cursussen verzorgen, alsmede compliance management.

Speelt bij u iets dat niet expliciet benoemd wordt op deze site? Neem vrijblijvend met Triple P Solutions contact op. Maarten Rigter wijst u graag de weg. Desgewenst kan hij u dan een op maat gesneden offerte doen toekomen.

Meer lezen:
Vrijwaringsclausule (disclaimer)


Vrouwe Justitia beeld voor de Utrechtse rechtbank. Illustratie afkomstig van RTV Utrecht. http://www.rtvutrecht.nl/ Triple P Solutions geeft geen enkele garantie inzake:

 • de juistheid of de volledigheid van de tekst op deze website;
 • het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze site wordt geraadpleegd.