Met TP Solutions naar het FSC certificaat


Bron: http://nepcon.net Bron: http://www.rocketswag.com/gardening/garden-tools/chainsaw/How-To-Cut-Down-A-Tree-With-A-Chainsaw.html


Dienstverlening vanuit TP Solutions op weg naar het FSC® certificaat levert u veel voordelen op. Belangrijke voordelen zijn:

  • Tijdsbesparing, u hoeft het wiel niet zelf opnieuw uit te vinden.
  • Actuele kennis op hoog niveau: Maarten Rigter werkte jarenlang als subcontractor Lead auditor FSC voor SGS Agrocontrol, en was in deze hoedanigheid bevoegd audits uit te voeren bij bedrijven of instellingen. Als FSC-auditor is hem geleerd hoe de norm moet worden uitgelegd.
  • Indien gewenst, kan hij met een heldere presentatie de drempel verlagen voor toepassing van FSC.
  • Tarieven voor de dienstverlening van Triple P Solutions zijn scherp. Op basis hiervan kunnen certificerende instanties in minder tijd een certificeringsaudit uitvoeren. Dit betekent minder kosten voor uw organisatie. Het kostenvoordeel kan oplopen tot maximaal 50%.
  • Normaal werkt hij 'on site' wat betekent... langs komen op de bedrijfslocatie en samen met u een handboek gereed maken of aanpassen.
  • Bent u geïnteresseerd in FSC certificering via Triple P Solutions? Neem dan vrijblijvend contact op per e-mail via info@triplepsolutions.nl. Overige gegevens zijn te vinden via de contactpagina op deze website.

FSC certificaat update 2017


De hoofdstandaard FSC voor duurzaam hout en papier (FSC-STD-40-004) is per 1 april 2017 vervangen door FSC-STD-40-004 V3-0. Hiervoor dient de bedrijfsvoering van FSC gecertificeerde bedrijven te worden aangepast. De overgangsperiode loopt van 1 april tot 31 maart 2018, daarna vervalt het certificaat. Triple P Solutions kan u hierin ondersteunen. Tijdens een bezoek op de locatie van uw bedrijf, kan de normwijziging per direct worden doorgevoerd.FSC-achtergronden


Van fsc.org Het 'Forest Stewardship Council' (FSC) is een non-profitorganisatie. Het hoofdkwartier van 'FSC International' is in Bonn, Duitsland. De organisatie werd in 1993 in Toronto opgericht door onder meer milieuorganisaties uit 25 landen.

Momenteel wordt FSC ondersteund door het internationale bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke- en milieuorganisaties. Voorbeelden van betrokken organisaties zijn het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en ICCO.


Momenteel wordt FSC ondersteund door het internationale bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke- en milieuorganisaties. Voorbeelden van betrokken organisaties zijn het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en ICCO.

Het middel dat daarbij gebruikt wordt is het 'FSC-keurmerk': een certificaat dat toegekend wordt aan hout, houtproducten en papier. Bent u een houtbedrijf of een ander organisatie dat FSC gecertificeerd wil worden? Wilt u het FSC-keurmerk gebruiken? Wilt u FSC-gecertificeerde producten verwerken en/of verhandelen? In dergelijke gevallen dient u mee te werken aan een audit door een onafhankelijke certificeringsinstantie die werkt met een zg. chain of custody: een systeem in het kader waarvan het hout van kap (in een gecertificeerde bos) tot aan eindproduct gevolgd wordt.Waarom FSC?


Sumatra: regenwoud gekapt t.b.v. niet-duurzame palmolie-plantage. Bron: wnf.com.
Kaalkap in Indonesië ten behoefe van palmolie.
of kiest u voor FSC Bron:FSC Nederland
... zodat het bos in deze staat kan blijven.

Wereldwijd worden per minuut 36 voetbalvelden bos gekapt, vooral in de Amazone, Centraal-Afrika en Indonesië.

"Een FSC-bos wordt toch ook gekapt?" NEE!


Een FSC-bos bestaat uit 30 jaarvakken. Elk jaar mag maar in 1 vak worden gekapt, zodat het bos zich daarna kan herstellen. Per hectare worden slechts enkele bomen geoogst. In een FSC-bos kunnen mensen en dieren wél gewoon blijven wonen.

FSC is opgericht om verantwoord beheer van bossen te bevorderen: in de tropen en elders. De 'FSC-standaard' brengt sociale, milieu- en economische belangen in balans. Bosbeheer conform deze standaard, met hieraan gekoppeld mogelijke hout- en papierproductie, beschermt bossen voor huidige en toekomstige generaties.FSC Certificeringstraject


opslag papier rollen voor o.a. kranten
Opslag papier rollen voor o.a. kranten
Houtopslag in FSC keten
Opslag FSC gecertificeerd hout

Een traject naar een FSC certificaat duurt doorgaans 1,5 tot 2 maanden. De exacte tijdsduur is afhankelijk van onder meer:

  • de gekozen dienstverlening
  • de snelheid waarmee een organisatie haar FSC systeem kan vormgeven

Als u dat overweegt, is het raadzaam om dit vooraf duidelijk aan te geven, zodat hiermee rekening gehouden kan worden in de projectplanning.

Tarieven voor dienstverlening in het certificeringstraject hangt onder meer af van het soort begeleiding. In een vrijblijvende offerte kunt u inzicht krijgen in de kosten.

Het is raadzaam om de FSC en PEFC certificering uit te laten voeren door de certificerende instantie waar u al een certificaat heeft lopen. Voor gelijktijdige certificeringsbezoeken ontvangt u veelal een korting op de certificeringstarieven.